Międzynarodowa konferencja pt. „Problemy kodyfikacji w 100 lecie powołania Komisji Kodyfikacyjnej RP”

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Umiejętności ma zaszczyt zaprosić Państwa na dwudniowe wydarzenie poświęcone podstawowemu dla każdej gałęzi prawa zagadnieniu jakim jest wartość kodyfikacji i jej antywartość w postaci dekodyfikacji – powszechnie krytykowanej w polskiej tradycji prawniczej.

Międzynarodowa konferencja pt. „Problemy kodyfikacji w 100 lecie powołania Komisji Kodyfikacyjnej RP” organizowana wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod honorowym patronem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2019 r. w Krakowie.

Organizatorzy nie przewidują konieczności uiszczenia opłaty konferencyjnej. Chęć uczestnictwa w Wydarzeniu należy zakomunikować za pośrednictwem platformy kontaktowej w terminie do 31 października 2019 r.

Przeszło 100 lat temu ustawą z dnia 3 czerwca 1919 roku została powołana do życia Komisja Kodyfikacyjna, której podstawowym celem było opracowanie projektów ujednoliconego prawa karnego i cywilnego w realiach odradzającej się porozbiorowej Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania Komisji (kres pracom przyniosły wydarzenia września 1939 r.) wiele projektów ustaw zarówno prawa procesowego jak i materialnego opracowanych w jej łonie stanowi po dziś dzień wzorzec wysokiej jakości prawa.

Funkcję pierwszego prezydenta Komisji Kodyfikacyjnej pełnił prof. Franciszek Xawery Fierich – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i procesualista cywilny. W kolejnych zaś latach inni profesorowie naszej Alma Mater aktywnie uczestniczyli w pracach Komisji.

Wybór daty konferencji nie jest przypadkowy, bowiem pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej miało miejsce 10 listopada 1919 r. w Pałacu Krasińskich w Warszawie.

W latach powojennych idea tworzenia szczególnych ciał o eksperckim charakterze nadal pozostała żywa, a zakres przedmiotowy prac tworzonych wówczas komisji kodyfikacyjnych zaczął obejmować coraz to nowe, wysoce wyspecjalizowane działy prawa. W ostatnich latach (od 2015 r.) dostrzegamy zmierzch fenomenu, jakim jest zinstytucjonalizowany dialog środowiska akademickiego, instytucji stosujących prawo, ośrodków politycznych oraz władzy ustawodawczej i wykonawczej. Tworzone obecnie prawo charakteryzowane jest przy użyciu określeń o negatywnym wydźwięku jak „dekodyfikacja”, „proliferacja instytucji prawnych” czy „deflacja jakości prawa”. Można wręcz zauważyć związek między sukcesywnym odstępowaniem przez prawodawcę od tworzenia ciał eksperckich o zbliżonym do Komisji Kodyfikacyjnej charakterze a pogarszającą się jakością tworzonego prawa.

Organizowane wydarzenie ma stanowić połączenie przeszłości z przyszłością, tego co lokalne (polskie) z tym co regionalne (np. w grupie państw CEE).

Pierwszego dnia konferencji (2019-11-15) prelegenci w polskojęzycznych panelach pochylą się inter alia nad wątkami historycznymi czy jakością obecnie tworzonego prawa. Dyskusja wykraczać będzie poza prawo cywilne i karne, będzie obejmować także inne dziedziny prawa (np. administracyjne, podatkowe, europejskie etc.). Nie sposób bowiem oprzeć się konstatacji, że idea poprawnej legislacji stanowi wspólny przedmiot zainteresowania niezależnie od wewnątrz przedmiotowych specjalizacji.

Jako że zjawisko deflacji prawa in genere przekracza granice krajowych partykularyzmów a którego negatywne skutki można zidentyfikować nie tylko w obcych porządkach prawnych lecz także w instytucjach ponadnarodowych (w szczególności Unii Europejskiej) zakresem tematycznym wydarzenia planuje się objąć także problematykę jakości prawa, wskaźników pomiaru tego pozanormatywnego kryterium oceny oraz procesów kodyfikacji prawa i jego dekodyfikacji w poszczególnych obcych porządkach prawnych (np. Austria, Węgry, Czechy, Federacja Rosyjska, Ukraina) jak również na poziomie Unii Europejskiej a którym to zagadnieniom poświęcony został drugi dzień Konferencji (2019-11-16) – Challenges of Codification in comparative perspectiveobejmujący dwa anglojęzyczne panele dedykowane odpowiednio problematyce kodyfikacji prawa prywatnego oraz publicznego. W warunkach multicentrycznego porządku prawnego, dobrowolnej harmonizacji instytucji prawnych, europeizacji prawa (w tym typu bottom-up) a nawet jego globalizacji dyskusja o jakości prawa i optymalnych rozwiązaniach w sferze zabiegów kodyfikacyjnych wymaga zaadaptowania szerszej perspektywy czemu służą właśnie narzędzia wypracowane w teorii komparatystyki prawa.

Patronat

Uniwersytet Jagielloński Problemy kodyfikacji w 100 lecie powołania Komisji Kodyfikacyjnej RP
Polska Akademia Umiejętności Problemy kodyfikacji w 100 lecie powołania Komisji Kodyfikacyjnej RP
Sąd Najwyższy Problemy kodyfikacji w 100 lecie powołania Komisji Kodyfikacyjnej RP

Program konferencji

Dzień 1 / 15 listopada 2019
10:00 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 11:15

Otwarcie konferencji

Panel I 11:15 - 12:30

Dorobek Komisji Kodyfikacyjnej RP

Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
Co pozostało z dorobku Komisji Kodyfikacyjnej RP w zakresie prawa i postępowania cywilnego

 

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Co pozostało z dorobku Komisji Kodyfikacyjnej RP w zakresie prawa i postępowania karnego

 

Dyskusja

12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

Panel II 13:00 - 15:30

Współczesne problemy kodyfikacji prawa

Prof. dr hab. W. Wróbel
prawo karne

 

Prof. dr hab. J. Pisuliński
prawo cywilne

 

Prof. dr hab. Karol Weitz
postępowanie cywilne

 

Prof. dr hab. J. Frąckowiak
prawo handlowe

 

Prof. dr hab. J. Zimmermann
prawo administracyjne materialne

 

Prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
postępowanie administracyjne

 

Dr hab. M. Kamiński, prof. UJ
postępowanie sądowo-administracyjne

 

Dyskusja

15:30 - 15:50

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Dzień 2 / 16 listopada 2019
10:00 - 10:30

Powitanie uczestników

Panel I 10:30 - 13:00

Współczesne problemy kodyfikacji prawa prywatnego

Chair: Prof. dr hab. Fryderyk Zoll, Jagiellonian University

 

Prof. dr Lajos Vékás, Hungarian Academy of Sciences, Hungary
Principal Questions of the Codification of The Hungarian Civil Law and some Experiences with the new Code

 

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., Palacký University in Olomous, Faculty of Law, Czechia
The New Czech Civil Code and 6 Years of its Existence

 

Prof. dr Anton Rudokvas, Saint Petersburg State University, Russian Federation
The main features of the second post-Soviet recodification of civil law in Russia

13:00 - 13:30

Dyskusja

13:30 - 14:00

Przerwa kawowa

Panel II 14:00 - 15:30

Problemy kodyfikacji prawa publicznego

Chair: Dr hab. Wojciech Piątek, prof. UAM

 

Doc. Andriy Shkolyk, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
Codification of administrative proceedings in Ukraine: recent developments

 

Dr. habil. Adrián Fábián, LL.M., University of Pécs, Hungary
Last decade of public law’s codification in Hungary

 

Prof. Dmitry Poldnikov, Ph. D., HSE University Moscow, Russian Federadion
Formalist model of codification against realistic lawmaking in Russia today

 

Prof. Victoria P. Umanskaya, LSE London, HSE University Moscow, Russian Federadion
Codification of administrative legislation in Russia

15:30 - 16:00

Dyskusja

16:00 - 16:15

Zakończenie drugiego dnia konferencji. Podsumowanie dwudniowych obrad

Prelegenci

• Prof. dr hab. W. Wróbel

Jagiellonian University, Judge of the Supreme Court of the Republic of Poland

• Prof. dr habil. Andrzej Mączyński

Jagiellonian University, former judge of Polish Consitutional Tribunal, vice-president of the Polish Academy of Arts and Sciences

• Prof. dr habil. Zbigniew Kmieciak

Lodziensis University

• Prof. Dr. Lajos Vékás

European Law Institute, Hungary

• Doc. JUDr. Petr Tégl

Palacky University in Olomouc, Czechia

• Doc. Andriy Shkolyk

Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine

Lokalizacja

Polska Akademia Umiejętności / 15.11.2019

Kraków, ul. Sławkowska 17

Wydział Prawa i Administracji / 16.11.2019

Kraków, ul. Bracka 12

Kontakt

w przypadku pytań prosimy o kontakt na adres email: problemykodyfikacji@pau.krakow.pl

Publikacja